Danish

StressMarq Biosciences Inc. er et biotekfirma beliggende i Victoria, Canada, som er specialiseret i reagenser og sæt til forskningsformål. Vi repræsenteres i over 40 lande over hele verden igennem vores stærke, internationale forhandlernetværk, hvorigennem vi sælger vores højt validerede reagenser til både private og offentlige kunder.

Virksomhedens hovedekspertise indbefatter to områder: forskning i cellestress samt i ionkanaler og transportere. Virksomheden er endvidere godt repræsenteret inden for andre områder, herunder posttranslationale modifikationer med antistoffer specifikt til methylerings- og acetyleringshalvdele. Virksomheden er verdensledende inden for cellestressområdet med hovedfokus på varmechokproteiner (HSP), men beskæftiger sig også med den oksidative stresssektor. StressMarq har en suveræn position med dens 4 separate produktserier, der varetager disse områder – antistoffer, proteiner, ELISA-sæt og små molekyler.

Ved at indfange alle disse fire vinkler kan forskere få adgang til alle de reagensredskaber, der er nødvendige for at kunne fuldende deres forskning, og der lægges vægt på kerneområderne varmechokprotein 70 og 90 (HSP70 and HSP90) inden for disse produktområder, herunder ELISA-sæt, hæmmere, proteiner (inklusive endotoksin-frie præparater og ikke vilkårligt vurderede lav-endotoksinpræparater) samt de højest validerede antistoffer, der kan fås i verden, der sigter mod disse to højinteressetargets.

Kvaliteten af reagensvalidering hæver StressMarq til højeste niveau, og det gør, at forskere trygt kan anvende antistofprodukter, fordi de ved, at produktet vil fungere som beskrevet af virksomheden ved brug af forskellige teknikker, lige fra western blot (WB) og immunudfældning til vævfarvningsteknikker såsom immunhistokemi (IHC) og immuncytokemi (ICC).

Virksomheden tilbyder også oksidative stressprodukter såsom 8OHdG (DNA-skade) ELISA-sæt samt specialiserede antistoffer inden for samme område til ikke-kvantitative teknikker såsom immunhistokemi, hvor targetvisualisering i væv er af større vigtighed. Ud over disse redskaber til videregående forskningsformål tilbyder StressMarq også nye, avancerede forksningsredskaber til nye biologiske interesseformål. Disse indbefatter verdens eneste alpha B-krystallin ELISA-sæt (som nu er en anerkendt brystkræftmarkør) samt heat shock cognate 70 (Hsc70) ELISA-sæt. Virksomhedens ekspertise strækker sig helt til nye antistofområder og små molekyler, der ionkanaler og transportere som targets, inklusive dem, der dækker nuværende nøgleinteresseområder inden for Nav, Cav, TRP, Kv, KCNQ, HCN til de førstnævnte og ENaC, NCC og NKCC2 såvel som hoved-aquaporin-transportere til de sidstnævnte områder.

Når du kommer til webstedet, vil alt indhold være på engelsk, og al korrespondence skal ligeledes være på engelsk.

Klik her for at komme dertil.