Swedish

StressMarq Biosciences Inc. är ett bioteknologiföretag som är baserat i Victoria, Kanada, och specialiserar sig på reagenser och kit för forskningsändamål. Vi representeras i över 40 länder i hela världen genom vårt starka internationella distributörsnätverk, som säljer våra högt validerade reagenser till både privata och statliga kunder.

Bolaget har sin kärnexpertis inom två huvudsakliga områden: cellstress samt jonkanal- och transportörforskning. Men bolaget är även väl representerat inom andra områden, inklusive posttranslationella modifieringar med erbjudande av specifika antikroppar för funktionella grupper vid metylering och acetylering. Cellstressområdet självt representeras av ett centralt fokus på området värmechockproteiner (HSP), där bolaget är världsledande, men bolaget är även engagerat i sektorn oxidativ stress. StressMarq är utan motstycke i att tillhandahålla fyra (4) separata produktlinjer för dessa områden – antikroppar, proteiner, ELISA-kit och småmolekyler.

Genom att täcka alla dessa fyra vinklar gör bolaget det möjligt för forskare att komma åt alla reagensverktyg som de behöver för sin forskning, och tonvikten har lagts på kärnområdena värmechockprotein 70 och 90 (HSP70 och HSP90) inom dessa produktsortiment. Dessa inkluderar ELISA-kit, inhibitorer, proteiner (inklusive endotoxinfria preparat i stället för godtyckligt analyserade låga endotoxinpreparat), samt de högst validerade antikroppar som finns tillgängliga i världen för dessa två högintressanta områden.

Reagenvalideringskvaliteten placerar vanligtvis StressMarq på högsta nivå, vilket ger forskare bekvämligheten att kunna använda antikroppsprodukter med vetskap om att dessa produkter kommer att fungera på det sätt som bolaget definierar dem i tekniker från western blotting (WB) till immunoprecipitation till vävnadsfärgningstekniker som immunohistokemi (IHC) och immunocytokemi (ICC).

Bolaget tillhandahåller likaledes produkter för oxidativ stress som ELISA-kit för 8OHdG (DNA-skada) samtidigt som det tillhandahåller specialiserade antikroppar inom detta område för icke-kvantitativa tekniker som immunohistokemi, där målvisualisering i vävnader är viktigare. Förutom att tillhandahålla dessa verktyg för pågående forskningsansträngningar tillhandahåller StressMarq även nya, moderna forskningsverktyg för nya biologiska måltavlor av intresse. Dessa inkluderar världens enda tillgängliga ELISA-kit för alfa-B-kristallin (nu en erkänd bröstcancermarkör) och ELISA-kittet för hsc70. Bolagets expertis sträcker sig till de nyare områdena antikroppar och småmolekyler med inriktning på jonkanaler och transportörer, inklusive dem som täcker nuvarande kärnintresseområden inom områdena Nav, Cav, TRP, Kv, KCNQ, HCN för de förra liksom ENaC, NCC och NKCC2 samt de huvudsakliga Aquaporin-transportörerna för de senare områdena.

När du besöker webbplatsen, kommer allt innehåll att vara på engelska. Dessutom måste all korrespondens ske på engelska.

Klicka här för att besöka webbplatsen!